Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

Wydarzenia
Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
zamiast Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
a także znak towarowy Unii Europejskiej
zamiast wspólnotowego znaku towarowego

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Tekst rozporządzenia w linku „Przepisy Prawne”.
Od 23 marca 2016, a więc 90 dni po wejściu w życie opublikowanych przepisów, OHIM zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zostanie przemianowany na znak towarowy Unii Europejskiej.
W dniu 23 marca 2016 r. wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.
Rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych. W dniu 23 marca 2016 r. nastąpi automatyczna aktualizacja formularzy internetowych oraz kalkulatora opłat, tak aby odpowiadały one nowemu systemowi.
Od 1996 r. OHIM rozpatrzył w swojej siedzibie w hiszpańskim Alicante ponad 1,3 mln zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w 23 językach UE z prawie każdego kraju i regionu świata. (eur-lex.europa.eu, uprp.pl)Zapachowe wynalazki

Dr Katarzyna Wińska z Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowała kilkadziesiąt nowych związków zapachowych, które jak zaznacza, mogą być wykorzystane przy produkcji perfum, leków lub artykułów spożywczych. Badaczka ma już na swoim koncie ponad 20 patentów i czeka na przyznanie kolejnych 30.
Specjalistyczne badania chemiczne polegają na wnikliwym określeniu rozpuszczalności cząsteczek, ich litofilności, polarności oraz prężności par. Można np. wziąć pięknie pachnące związki występujące w przyrodzie, zmieniać liczbę atomów węgla w łańcuchu i sprawdzać, jaki zapach będzie miał nowy związek.
Dr Katarzyna Wińska może się już pochwalić wyróżnieniem w konkursie „Wynalazczyni 2011”.
Źródło: Newsletter Portalu InnowacjiEuro-PCT Guide

Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował nową wersję "Euro-PCT Guide" zaktualizowaną do 1 lipca 2011 r.

Przewodnik ten dla zainteresowanych wnioskodawców złożeniem zgłoszenia patentowego w ramach PCT przed EUP, którzy muszą być świadomi zmian proceduralnych.

Europejski Urząd Patentowy, www.epo.orgW 2010 r. więcej zgłoszeń patentowych
aż o 10 procent
Europejski Urząd Patentowy (EPO) ujawnił, że otrzymał 232 tysięcy wniosków patentowych w 2010 r. Jest to wzrost o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Większość wniosków pochodziła od państw członkowskich EPO. Inne to zgłoszenia z USA, Japonii, Chin i Korei.
W 2010 r. EPO udzieliło 58 tysięcy patentów, co oznacza 11% wzrost w stosunku do 2009 r. (IPR)


Paryż 2-3 luty 2011
Global Congress podrabiania i piractwa
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Interpol i Światowa Organizacja Celna organizują "Szósty Global Congress w sprawie zwalczania podrabiania i piractwa".
Podrabianie towarów i piractwa jest problemem globalnym. Zagraża to zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów, pozbawia gospodarki krajowe wpływów z podatków, ośmiela organizacje przestępcze i obniża poszanowanie dla praw własności intelektualnej.
Szósta Global Congress ma na celu budowanie współpracy w celu zwiększenia świadomości społecznej - i wspólnych działań - aby skutecznie stawić czoła tym problemom. Ma na celu stworzenie lepszego zrozumienia elementów napędzani nielegalnego handlu towarami i rozwoju rozwiązań do ich zatrzymania.
Dyskusja będzie szeroka - od rosnącego zagrożenia związanego z handlem w Internecie, odpowiedzialności biznesu w pielęgnowaniu szacunku dla IP, po koszty walki z podrabianiem i piractwem.(IPR)


Konferencja: Ekonomiczne aspekty ochrony
własności intelektualnej w działalności firmy
Kraków 2 grudnia 2010 r.
Do udziału w konferencji zaprasza Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. zagadnienia wyceny własności intelektualnej w firmie i roli instytucji rządowych, otoczenia biznesu i samorządu branżowego w ochronie własności intelektualnej. Ogólnopolska konferencja, organizowana pod patronatem dr Alicji Adamczak - Prezesa Urzędu Patentowego RP, uroczyście zakończy realizację projektu „WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam, Ochraniam, Korzystam”, wdrażany przez MARR S.A. i rozpocznie nowy projekt „Własność Intelektualna - Niedoceniony Potencjał Przedsiębiorcy”. Podstawowym celem obu projektów jest upowszechnienie korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej oraz popularyzacja metod i możliwości jej ochrony.

Konferencja odbędzie się w dn. 2 grudnia 2010 r. godz. 10.00 w Krakowie, Hotel Andel’s, ul. Pawia 3.


Szkolenie: Własność intelektualna w 7PR
Warszawa 9 listopada 2010 r.
Polski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) organizuje szkolenie nt. Własność intelektualna w siódmym programie ramowym, które odbędzie się w Warszawie 9 listopada 2010 r.
Szkolenie będzie koncentrować się na podstawowych zagadnieniach związanych z prawami własności (IP) dla celów siódmego programu ramowego (7PR), w szczególności: ogólne zasady ochrony własności intelektualnej, prawa dostępu do istniejącej i nowej wiedzy, organizacja współpracy między partnerami. Szkolenie (w j. polskim) poprowadzą eksperci z Urzędu Patentowego i KPK.

7PR jest skrótem od siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm UE dla celów finansowania badań naukowych w Europie obejmujący lata 2007-2013. (IPR)19-21 października 2010 r. Lozanna (Szwajcaria)
EPO Patent Information Conference
Europejski Urząd Patentowy oraz Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej organizuje coroczne "EPO Patent Information Conference", która odbędzie się w Lozannie (Szwajcaria) 19- 1 października 2010 r.
Od momentu powstania w 1991 roku, ta impreza stała się ważnym elementem kalendarza informacji patentowej.
Program Konferencji obejmie kilka wydarzeń najważniejszych w europejskim systemie patentowym, w tym:
- EPO plany "jednego patentu Process"
- zmiany w klasyfikacji na poziomie światowym
- wysiłki na rzecz osiągnięcia globalnego wspólnego zasobu dokumentacji patentowej wyszukiwania
- jak informacja patentowa może przyczynić się do sustainabe zarządzania IP
- oraz w tym roku tylko na dodatkowej sesji (18 października) "Focus on Azji" (IPR)Innowacyjność i własność przemysłowa w Europie Środkowej
13-14 września 2010 r. Konferencja w Pradze
Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Górnośląska Agencja Przekształceń Przemysłu są partnerami projektu ze strony polskiej. Przy jego realizacji będą współpracować z Włochami, Niemcami, Czechami, Austrią, Węgrami oraz Słowenią. Kraje Europy Środkowej zaangażowane w realizację projektu najpierw zidentyfikują bariery, z jakimi się spotykają przedsiębiorcy, a następnie poszukają skutecznych narzędzi zaradczych. W tym celu posłużyć mają między innymi narzędzia informatyczne przyspieszające proces wprowadzania do firm innowacji, takie jak Rapid Prototyping czy Lean Manufacturing.
Efektem współpracy mają być projekty centrów usług proinnowacyjnych. Docelowo takie jednostki miałyby powstać przy parkach technologicznych, klastrach i ośrodkach przemysłowych we wszystkich państwach partnerskich. Działania podejmowane przez zespół projektowy przewidują również realizację warsztatów, spotkań studyjnych i konferencji dla przedsiębiorców, które mają zbliżyć sektor biznesowy ze sferą nauki.
Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 września 2010 r. w Narodowej Bibliotece Technicznej w Pradze. Szczegółowe informacje stronie http://www.cebbis.eu/conference/ (PARP)


WIPO. PCT Grupa Robocza przyjęła badania na temat
poprawy funkcjonowania systemu PCT
Grupy robocze współpracy patentowej (PCT) spotkały się w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) siedzibę w Genewie (Szwajcaria).
PCT grupa robocza omówiła i przyjęła dokument zatytułowany "Potrzeba poprawy funkcjonowania systemu PCT". Badanie to zawiera zalecenia do zmiany systemu PCT w celu zmniejszenia zaległości zgłoszeń patentowych na całym świecie, poprawy jakości udzielonych patentów i uczynienie go bardziej użyteczne dla krajów rozwijających się.
Jednym ze szczególnych środków zaproponowanych jest wykorzystanie systemów komputerowych w celu umożliwienia osobom trzecim dostępu do urzędów patentowych i uzyskania wpis informacji z której wynika, że ich zdaniem zgłoszenie patentowe nie spełnia warunków zdolności patentowej. Elektroniczny system może zostać wprowadzony w celu wspierania transferu technologii (IPR).


Alicante: 7 maja do 4 czerwca 2010 r.
ITIP UPDATE 2010
Uniwersytet w Alicante i Ilustre Colegio de Abogados de Alicante organizuje kurs „ITIP UPDATE 2010", który odbędzie się w Alicante (Hiszpania).

Własność intelektualna podlega ciągłym zmianom. W związku z tym, praktycy IP muszą aktualizować swoją wiedzę. ITIP UPDATE ma na celu pomoc w kształceniu ustawicznym.
ITIP to kurs składający się z 10 konferencji odbywających się w każdy piątek od 7 maja do 4 czerwca. Tematy dotyczą technologii informatycznych oraz własności intelektualnej w 2010 roku (IPR).


Katowice 8 kwietnia 2010 r.
Projekt Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości - ochrona IP

Polska Izba Gospodarcza, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, organizuje konferencję na temat "Opracowanie Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości z IP praw ochronnych", które odbędzie się w Katowicach 8 kwietnia 2010.

To spotkanie będzie poświęcone roli praw własności intelektualnej w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Prelegenci przedstawią zagadnienia dot. podstawowych praw własności intelektualnej i zaprezentują jakie korzyści płyną z nich w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.


Berno (Szwajcaria) 20 stycznia 2010 r.
Wykład: PATENTY i BIOPIRACI
Szwajcarski Federalny Instytut Własności Intelektualnej organizuje wykład na temat "Roli prawa w sprawie patentów na wynalazki w walce z bio-piractwo", który odbędzie się w Bernie (Szwajcaria) 20 stycznia 2010 r.

Wykład poprowdzi prof Jacques de Werra z Uniwersytetu w Genewie.Masz pomysł, masz patent, masz zysk
Pod takim hasłem 24 listopada br. rusza w Warszawie darmowy program edukacyjny, głównie dla małych i średnich firm dotyczący ochrony własności przemysłowej. – O ochronie własności intelektualnej i przemysłowej myślimy dopiero, gdy konkurent podszywa się pod nasz znak towarowy, nasze logo, czy kolorystykę opakowań. Walka z nieuczciwą konkurencją jest trudna, dlatego warto wcześniej zainwestować w ochronę swoich praw – podkreśla Dorota Rzążewska, radca prawny-krajowy i europejski rzecznik, z Kancelarii Rzeczników Patentowych Jan Wierzchoń & Partnerzy (JWP) w Warszawie. – Jeśli przedsiębiorca posiada innowacyjny produkt, stworzył wynalazek, ma własną domenę internetową, znak towarowy, chroniąc te dobra buduje siłę swojej marki i czerpie zyski ze swego pomysłu – dodaje Dorota Rzążewska.
24 listopada 2009 ruszają warsztaty dla przedsiębiorców, którzy chcą chronić swoją własność przemysłową. Twórcą programu „Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk” jest Kancelaria JWP. Kancelaria realizuje go pro publico bono. Chce uświadomić przedsiębiorcom, że nie tylko duże firmy stać na taką ochronę.
– Bolączką polskich przedsiębiorców jest brak wiedzy, jak skutecznie chronić swój know-how, znak towarowy, czy produkt. Przez to mają trudniejszy dostęp do datacji unijnych, utrudnioną walkę z konkurencją, z podróbkami towarów – zaznacza dr Aleksandra Twardowska, krajowy i europejski rzecznik patentowy z JWP. – Właściwa ochrona tych praw pozwala uzyskać silniejszą pozycją wśród konkurentów, jest kluczem do sukcesu rynkowego – podkreśla Helena Prusińska, rzecznik patentowy tejże Kancelarii.
Coraz częściej dochodzi do kradzieży własności intelektualnej w sieci, rejestracji domen internetowych zawierających cudzy znak, sprzedaży przez Internet podróbek. Te problemy będą także tematem warsztatów.

Warsztaty rozpoczynają się 24 listopada br., w godz. 10-14, zapisy na stronie www.jwp.pl
H.F.


Najnowsze wyroki ETS i SPI
dotyczące znaków towarowych
W dziedzinie wspólnotowego znaku towarowego, Sąd Pierwszej Instancji przyjął wyroki z:
12 lutego 2009, T-265/06, "Lee przeciwko DE / OHMI - Cooperativa Italiana di ristorazione (Piazza del Sole)";
11 lutego 2009, T-413/07, "Bayern Innovativ przeciwko OHIM - Life Sciences Partnerzy Perstock (Lifescience)";
22 styczenia 2009, T-316/07, "COMMERCY przeciwko OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel)";
21 stycznia 2009, T-296/07, "Korsch przeciwko OHIM (PharmaCheck)"; T-307/07, "Hansgrohe przeciwko OHIM (AIRSHOWER)"; T-399/06, "Giropay przeciwko OHIM (GIROPAY)";
20 stycznia 2009, T-424/07, "Pioneer Hi-Bred International przeciwko OHIM.

ETS przyjął wyrok z 15 stycznia, 2009, C-495/07, "Silberquelle" został przyjęty. ETS stwierdza, że art 10. (1) i 12 (1) Pierwszej Znaków Towarowych dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że jeżeli właściciel znaku towarowego, które umieszcza się pozycje, które daje obecnie bezpłatnie nabywcom swoich towarów, nie wnosi rzeczywistego używania tego znaku w odniesieniu do klasy obejmujące te przedmioty.


Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie
Konferencja 20 lutego 2009 r. Warszawa
To tytuł konferencji, organizowanej przez Urząd Patentowy wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.
Celem konferencji jest analiza dotychczasowego funkcjonowania ochrony programów komputerowych w polskim i europejskim systemie ochrony własności intelektualnej. Ustawy patentowe z reguły wykluczają możliwość udzielania ochrony patentowej na programy komputerowe. W Polsce kwestia ta została unormowana na gruncie prawa autorskiego, w którym zawarto szczególną regulację dotycząca programów komputerowych będących utworami. Urzędy patentowe dostrzegają także narastające zjawisko zgłoszeń do ochrony rozwiązań związanych z informatyką, które w znacznej mierze nie mają charakteru technicznego, zatem nie są wynalazkami w rozumieniu przepisów prawa patentowego.
Konferencja odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki 20 lutego 2009 r. w godz. 9.30 - 16.00. w sali "Pod kopułą" - Plac Trzech Krzyży 3/5.


Nie ma patentu na wynalazek
z użyciem i niszczeniem ludzkich embrionów
Rozszerzona Izba Odwoławcza (EBoA) Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) niedawno przyjęła orzeczenie dotyczące tzw. WARF / Thomson zastosowania komórek macierzystych.
Patent ten opisuje zastosowanie metody uzyskiwania zarodkowych komórek macierzystych kultur z naczelnych, w tym ludzi, i został złożony przez Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) w 1995 roku.
EBoA zdecydowała, że na mocy Konwencji o patencie europejskim nie ma możliwości udzielenia patentu na wynalazek, który wymaga użycia i niszczenia ludzkich embrionów. EBoA jednak podkreśla, że jej decyzja nie ma wpływu na ogólne pytanie o zdolności patentowej ludzkich komórek macierzystych.


Bruksela 11 grudnia 2008 r.
Dobre praktyki dla małych i średnich przedsiębiorstw
W ramach programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji UE organizuje powyższe seminarium. Głównym jego celem jest uświadomienie małym i średnim przedsiębiorstwom konieczności zarządzania i egzekwowania swoich praw własności intelektualnej. Będzie również można dowiedzieć się więcej na temat współpracy między krajowymi urzędami patentowymi oraz działalności pełnomocników w dziedzinie własności intelektualnej.
Termin rejestracji jest 4 grudnia 2008 roku. Rejestracja jest bezpłatna.


Raport PARP
„Innowacyjność 2008”
Wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego przygotowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wskazują, że w latach 2004-2006 ponad 13% małych przedsiębiorstw przemysłowych wdrożyło innowacje. W grupie przedsiębiorstw średniej wielkości było to ponad 37%, zaś dużych ponad 65%.

PARP wdraża 13 działań z tego programu wspierających procesy innowacyjne w firmach oraz w organizacjach otoczenia biznesu o łącznym budżecie prawie 4 mld euro. W tym roku PARP uruchomiła konkursy na projekty do 11 działań. W ramach działania wspierającego wdrażanie nowych wzorów przemysłowych oraz tworzenia centrów badawczo – rozwojowych w firmach w najbliższych dniach będą podpisywane pierwsze umowy o dofinansowanie z 22 przedsiębiorcami.
Więcej na stronie: www.pi.gov.pl


Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu
Konferencja 25 kwietnia 2008 r.
Konferencję organizuje Urząd Patentowy RP wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS oraz Koalicją Antypiracką zrzeszającą organizacje działające na rzecz ochrony praw twórców.
Konferencja odbędzie się z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej w ramach cyklu wydarzeń upamiętniających 90. rocznicę ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich. Patronat nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem konferencji jest stworzenie otwartego forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat stanu ochrony praw twórców w Polsce oraz jak najszersze upowszechnienie wiedzy o dostępnych możliwościach przeciwdziałania naruszeniom własności intelektualnej. Znaczenie tej tematyki jest szczególnie istotne ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii umożliwiających swobodne kopiowanie, przesyłanie i odtwarzanie przekazów audiowizualnych.
Audytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 (wejście A), otwarcie Konferencji godz. 10.00
(więcej na: www.uprp.pl)


Zmiana zasad dot. opłat w Europejskim Urzędzie Patentowym
od 1 kwietnia 2008 r.
Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej podjęła decyzję na podstawie art. 33 (2) (d) Konwencji o patencie europejskim o zmianie niektórych zasad dotyczących opłat związanych z postępowaniem przed EUP. Decyzja weszła w życie dnia 25 października 2007 r. Stosownie do powyższej decyzji, EUP od 1 kwietnia 2008 r. zaprzestaje przyjmowania opłat należnych Urzędowi w formie czeków oraz rozliczania w ramach konta żyro. Na podstawie art. 1 pkt 2 (1) powyższej decyzji opłaty do Urzędu wnosi się w walucie euro poprzez wpłatę lub przelew na rachunek bankowy Urzędu. Na podstawie art. 1 pkt 2 (2) Prezes Urzędu może dopuścić inne metody wnoszenia opłat niż wymienione powyżej. (ze strony www.uprp.pl)


Wynagrodzenie za projekty racjonalizatorskie
wykład w UP: 12 grudnia 2007 r.
Tematykę tę przedstawi p. prof. Andrzej Szewc.
Wykład odbędzie się w Warszawie 12 grudnia 2007 r. w sali 557, w godz. 11.00 - 13 .00, na V piętrze Urzędu Patentowego w Al. Niepodległości 188/192. Wszystkie zainteresowane osoby UP prosi o potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie na adres: piar@uprp.pl do dn. 11 grudnia br.
Omówione zostaną: ustawowe przesłanki (warunki) nabycia prawa do wynagrodzenia za projekt racjonalizatorski, podstawy prawne regulacji dotyczącej wynagradzania za takie projekty (regulaminy racjonalizacji), charakter prawny tego wynagrodzenia, tryb ustalania wysokości wynagrodzeń, wypłata wynagrodzeń, korygowanie wynagrodzeń, rozporządzanie prawem do wynagrodzenia (zbywalność tego prawa), przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za projekt racjonalizatorski, dochodzenie roszczeń o wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie, nagrody z tytułu racjonalizacji.

Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ