Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

O NewsletterzeSzanowni Państwo


Cotygodniowy serwis informacyjno-edukacyjny SOWP funkcjonuje od lutego 2006 r. i jest dostępny wyłącznie w prenumeracie. Prezentuję w nim bieżące i prawomocne (także nieprawomocne) orzecznictwo Urzędu Patentowego RP, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, a także Sądu Unii Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości.

Od 2006 r. do końca 2015 r. wydanych zostało 452 cotygodniowych Newsletterów dot. ochrony własności przemysłowej, każde wydanie liczy ok. 30-35 stron. Wszystkie wydania Newslettera zamieszczone są na stronie.

Obecnie w bazie orzeczeń prawomocnych i nieprawomocnych znajduje się ponad 600 wyroków WSA, NSA i SN, SA, SO, SWZTiWP, wyroków europejskich oraz sporo decyzji UP.

Wszystkie wydane Newslettery oraz zamieszczone w nich wyroki wprowadzone także do baz: Orzecznictwa prawomocnego i Orzecznictwa nieprawomocnego, są oczywiście dostępne na mojej stronie internetowej za dostępem warunkowym: www.sowp.info

Od lutego 2012 r. na stronie działają dwie kolejne bazy: Orzecznictwa Sądu UE oraz Trybunału Sprawiedliwości. Wyszukiwanie wyroków w tych bazach następuje według podstawy prawnej, a także według e-haseł do wyszukiwania wyroków, czyli według danej kwestii prawnej np. e-brak dystynktywności koloru, e-właściwy krąg odbiorców leków na receptę, e-dowody na rzeczywiste używanie znaku.

Wejście do wszystkich baz orzecznictwa oraz do Serwisu orzecznictwa bieżącego (Newslettera) jest możliwe po zalogowaniu się przez abonentów. Nowi użytkownicy oczywiście muszą się zarejestrować oraz podpisać umowę o prenumeratę Serwisu Ochrona Własności Przemysłowej SOWP oraz korzystanie z ww. strony internetowej.


Uzasadnienia


Istniejąca od 2006 r. baza internetowa z wyrokami dot. ochrony własności przemysłowej jest jedyną taką bazą w Polsce.

Baza zawiera jak już wspomniano ponad 600 orzeczeń, głównie wyroków WSA i NSA, ale także wyroków SN, Sądów Apelacyjnych (z zakresu nieuczciwej konkurencji), Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Trybunału Sprawiedliwości, Sądu UE (wiele nietłumaczonych na stronie unijnej), jak też sporo prawomocnych decyzji UP.

Wyroki i decyzje UP uzyskiwane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w trybie dostępu do informacji publicznej.
Z uwagi na stałą obecność na rozprawach w UP oraz w sądach uzyskane w tym trybie wyroki wzbogacam komentarzem.
Wyroki zamieszczam zatem z pełnymi uzasadnieniami, z nazwami i numerami znaków, wynalazków oraz wzorów użytkowych i przemysłowych (dostępnych publicznie w bazie Urzędu Patentowego), aby mieli Państwo pełne rozeznanie i możliwość odniesienia orzeczenia do danej, prowadzonej przez Państwo sprawy. W wyrokach wybieram sama tezy i wprowadzam śródtytuły dla szybkiej orientacji w tekście uzasadnienia.

Baza zawiera orzecznictwo z ostatnich lat (najwięcej wyroków z lat 2009-2015), na które ma już duży wpływ orzecznictwo unijne.


Praktyczne wyszukiwanie orzeczeń


W internetowej bazie prawomocnych orzeczeń (podobnie w bazie nieprawomocnych orzeczeń) istnieją dwie możliwości wyszukiwania potrzebnych wyroków:

I. Wyszukiwanie wg podstawy prawnej możliwe jest po wkliknięciu w linki po lewej stronie.
W ww. bazach istnieje podział na poszczególne ustawy:

Ustawa o znakach towarowych;
Ustawa o wynalazczości;
Prawo własności przemysłowej;
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Kodeks postępowania administracyjnego
Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi
Kodeks postępowania cywilnego
Rozporządzenia Rady (WE):
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,
w sprawie wzorów wspólnotowych;
Przepisy karne w aspekcie ochrony wł. przemysłowej.
Rozporządzenie w sprawie ochrony wzorów zdobniczych
(inne niezbędne przepisy mogą zostać dodane)

W danej ustawie, pod danym artykułem ukazują się wszystkie orzeczenia z podziałem na instancje (UP, WSA, NSA, SN, SA, SWZTiWP – można też wybrać jedną instancję) z datą, sygnaturą, tytułem i krótką tezą mówiącą, co wynika z wyroku, po wkliknięciu w tezę ukazuje się cały wyrok.

II. Wyszukiwanie wg haseł możliwe jest po wkliknieciu w link „Wyszukiwarka” po prawej stronie. Pokażą się wówczas dwie wyszukiwarki, górna dla samych wyroków, dolna dla Newsletterów. Wyszukiwarka dla Newsletterów pozwala śledzić los danej sprawy (wystarczy wpisać np. nazwę znaku, patentu, wzoru przemysłowego lub użytkowego), po wkliknięciu ukazuje się nr Newslettera oraz link, umożliwiający wejście do jego zawartości. Wszystkie wydania Newslettera zamieszczone są na stronie.

W wyszukiwarkę wyroków należy wpisać wybrane hasło. Obecnie jest 345 haseł krajowych.

Wyszukiwanie wyroków w bazach orzecznictwa Sądu UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości następuje także według podstawy prawnej (wg artykułu danego aktu prawnego) oraz wg haseł problemowych, obecnie funkcjonuje 105 e-haseł do wyszukiwania wyroków według danej kwestii prawnej np. e-brak dystynktywności koloru, e-właściwy krąg odbiorców leków na receptę, e-dowody na rzeczywiste używanie znaku. Wykaz wcześniej utworzonych haseł krajowych oraz e-haseł zamieszczony jest w linku FAQ.

W sumie do dyspozycji Państwa jest wykaz 450 haseł problemowych. Większość haseł została tak doprecyzowana, aby można było znaleźć orzeczenie adekwatne do okoliczności danej sprawy, co zaoszczędza czas w wyszukiwaniu orzeczenia.

Wejście do tej bazy orzecznictwa prawomocnego, bazy orzecznictwa nieprawomocnego oraz do serwisu orzecznictwa bieżącego jest możliwe, po zalogowaniu się przez abonentów.
Nowi użytkownicy, oczywiście muszą się zarejestrować oraz podpisać umowę w sprawie abonamentu na korzystanie z strony internetowej: www.sowp.info


Cotygodniowy Newsletter - co tydzień świeże relacje z UP i sądów


Moje informacje nie pokrywają się z żadnym wydawnictwem internetowym. W cenie abonamentu mieści się nie tylko dostęp do wszystkich orzeczeń zgromadzonych przez 10 lat w bazie internetowej.

Dodatkowo co tydzień dostarczam Państwu w formie Newslettera (mailem oraz na stronę internetową www.sowp.info) relacje z rozpraw i zapadłych decyzji UP oraz wyroków głównie sądów administracyjnych, z każdego minionego tygodnia, w tym zdarzają się także wyroki od decyzji wydanych w trybie zgłoszeniowym. Bieżące orzeczenia, już po sporządzeniu uzasadnienia zamieszam w kolejnych wydaniach Newslettera oraz w internetowej bazie orzecznictwa.

Są to, zatem najświeższe informacje, których nikt inny poza mną nie dostarcza. Pozwala to na orientację w aktualnej linii orzecznictwa UP oraz sądów administracyjnych, która często się zmienia.

Relacje z rozpraw nie mają charakteru dziennikarskiej notki. Są rzetelne, oddają wierny przebieg sprawy i są przekazywane językiem prawniczym. Zwykle nie jest to prosta informacja, jeśli sprawa ma więcej wątków w informacji zostaje to pogłębione, poprzez ukazanie pełnego stanu faktycznego i prawnego danej sprawy lub innych spraw toczących się między tymi samymi stronami.

Jestem radcą prawnym, od 18 lat specjalizuję się w prawie własności przemysłowej. Sprawy te śledzę na bieżąco i bezpośrednio, jestem obecna na większości rozpraw w UP, a także w WSA i NSA.


Wiedza także dla zgłaszających znaki


Z cotygodniowych Newsletterów można dowiedzieć się jak UP i sądy oceniają obecnie znaki towarowe słowne i słowno-graficzne, jak oceniają dystynktywność znaków, jak daleko sięga renoma danego znaku, który może stać lub nie na przeszkodzie zgłoszeniu podobnego znaku w odległej klasie towarowej. Czy można uznać zgłoszenie świeżo co wygaszonego znaku za zgłoszenie w złej wierze, w celu blokowania dostępu do znaku innej firmie, która stara się o rejestrację identycznego lub podobnego znaku towarowego.

Ostatnio w tych kwestiach zaszły w orzecznictwie liczne zmiany, których nie da się poznać ze starych orzeczeń. Wiedza przekazywana Państwu o najnowszym orzecznictwie niewątpliwie może pomóc w uniknięciu zgłoszeń znaków towarowych (patentów, wzorów użytkowych), którym wprawdzie UP udzielił ochrony, ale jednak później ochrona ta zwalczana jest przez wnoszone sprzeciwy i to z dużym skutkiem.

Ponadto, na stronie: www.sowp.info znajduje się ogólnie dostępna baza przepisów prawnych z zakresu własności przemysłowej, informacje dot. zmian w tych przepisach, aktualności, informacje o wydarzeniach.
Ponadto, na stronie głównej zawsze ukazuje się informacja, co jest w najnowszym Newsletterze, jakie są aktualne wydarzenia, mogą pojawiać się opinie ekspertów dot. np. interpretacji przepisów prawnych, sygnalizacje problemów prawnych istotnych do rozwiązania.

Ofertę w postaci powyższej strony internetowej kieruję do rzeczników patentowych oraz prawników zajmujących się ochroną własności przemysłowej, aplikantów oraz studentów zainteresowanych tą dziedziną prawa.

Nadmieniam, że koszt Newslettera można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co zmniejsza podatek, a więc mój serwis SOWP nie powinien stanowić dodatkowego obciążenia finansowego.

Zapraszam do współpracy
red. Hanna FedorowiczWyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ