Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt
Przeszukiwanie baz orzecznictwa:

Szanowni Państwo!

Oto pomocne informacje do korzystania z mojej strony internetowej

www.sowp.info

czyli, na jakie sposoby można przeszukiwać bazy orzecznictwa oraz Newslettery

 

LINK PO PRAWEJ STRONIE – WYSZUKIWARKA

Ten link jest widoczny na stronie głównej www.sowp.info (po prawej)

po zalogowaniu się wyszukiwarka jest aktywna

________________________________________

 

WYSZUKIWARKA

Po zalogowaniu się i kliknięciu w link wyszukiwarka, pokaże się strona, na której są dwie niezależne wyszukiwarki hasłowe:

·         dla bazy orzecznictwa prawomocnego i nieprawomocnego (górna);

·         dla Newsletterów (dolna).

 

Przeszukiwanie baz orzecznictwa:

(wyszukiwarka górna)

 

Szukaj:

W:

Orzecznictwo nieprawomocneOrzecznictwo prawomocne

Przeszukaj:

Sygnatura Temat Treść

 

 

W okienku Szukaj można wpisać poniższe hasła lub nazwę znaku, bądź nazwę firmy, a także sygnaturę, jeśli się ją zna. Jak widać są odhaczone trzy kwadraciki: sygnatura, temat, treść.

UWAGA Sygnaturę wpisać należy w całości np. VI SA/Wa 2320/11 (od samego brzegu okienka i na końcu nie pozostawiając spacji, tzn. kursor musi znaleźć się bezpośrednio na końcu sygnatury). Jak po wpisaniu sygnatury kursor będzie po spacji, wyszukiwarka nie zadziała (tak informatyk zaprogramował).

Powyżej są kwadraciki z orzecznictwem prawomocnym i nieprawomocnym, można odhaczyć kwadracik drugi, wtedy nie będą wyświetlane wyroki nieprawomocne.

 

Przeszukiwanie Newsletterów:

(wyszukiwarka dolna)

 

UWAGA! WPISYWANIE HASŁA

Hasła należy wpisywać, tak ja zostały podane w poniższy wykazach, przy niektórych hasłach istnieje również wersja dodatkowa podana po słowie (także).

Informacji w nawiasie podanej przy hasłach, nie należy wpisywać !

do wyszukiwarki, służy ona tylko pomocniczo, albo w celu ograniczenia wyników wyszukiwania.

Hasło należy wpisać (najlepiej przekleić hasło z wykazu) od samego brzegu okienka wyszukiwarki Newsletterów i nie należy na końcu hasła pozostawiać spacji.

W okienku Szukaj wpisujemy podane poniżej hasło, bez dodatkowych znaków, np. hasło: powody nie używania znaku

 

 

 

Przeszukiwanie Newsletterów:

Szukaj:

powody nie używania

 

 

 

Wtedy pojawią się wyniki przeszukiwania Newsletterów dla hasła powody nie używania znaku, czyli numery Newsletterów ze spisem treści zamieszczonych w nich spraw i wyroków.

 

Pożądane hasło wpisane jest w nawiasie przy danej sprawie lub danym wyroku, co oznacza, że sprawa lub wyrok dotyczy powodów nie używania znaku.

 

Następnie po wkliknięciu w Newsletter, który się pokazał z ww. hasłem, wyświetli się cała jego treść z pożądanym wyrokiem (lub sprawą).

 

Jest to najpełniejszy sposób wyszukiwania orzeczeń (oraz spraw-casusów), potrzebnych pod kątem danego hasła.

 

 

SZUKANIE TYLKO WYROKÓW (DECYZJI)

 

Jeśli interesują Państwa wyłącznie pełne wyroki (nie sprawy) należy przejść w spisie treści Newslettera do:

bazy orzecznictwa prawomocnego,

czy też

bazy orzecznictwa nieprawomocnego

i tam w nawiasie znaleźć pożądane hasło, z wyrokiem.

 

Przykład: po wpisaniu do dolnej wyszukiwarki hasła: powody nie używania, pokaże się kilka Newsletterów ze spisem treści (od najnowszego) i właśnie w poniższym wydaniu Newslettera w bazie orzecznictwa prawomocnego jest wyrok NSA (z hasłem) dot. tej kwestii.

 

 

Przeszukiwanie Newsletterów:

Szukaj:

powody nie używania

 
Wyniki przeszukiwania Newsletterów dla 'powody nie używania':

Numer

Link

Co w newsletterze

44/XI/2008

Zobacz
newsletter

24–28 listopada 2008 r.

 

W UP m. in.: sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia słownego znaku BUTAPREN (R-94778) należącego do Zakładów Tworzyw Sztucznych PRONIT z Pionek, z wniosku Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z powodu utraty znamion odróżniających (art. 169 ust. 1 pkt 2 pwp);

firma Nestle wystąpiła o unieważnienie słownego znaku RICO (R-178016) firmy Maspex Wadowice (obecnie spółki MW-GMW z/s w Wadowicach), (konfuzja, ocena podobieństwa).

 

W WSA: skarga TVP na decyzję odmawiającą unieważnienia słownego znaku TIK-TAK (R-116939) na papierosy, należącego do spółki MERKURY S.A. z Krakowa (powszechna znajomość znaku, renoma, ocena dowodów, naruszenie przez UP art. 153 ppsa);

sprawa dot. odmowy unieważnienia znaku EAU DE TOKYO (R-153843) niemieckiej firmy MGT Parfum Création, którą w WSA zastępował kurator (ocena podobieństwa, brak konfuzji);

skarga ukraińskiej firmy Nemiroff Intellectual Property Establishment na odmowę uznania w Polsce na jej rzecz skutków międzynarodowej rejestracji słowno-graficznego znaku PREMIUM DE-LUXE NEMIROFF (IR-802093), UP przeciwstawił znaki PREMIUM spółki Wyborowa z Poznania (zarzut-nazwa rodzajowa, konfuzja, element dominujący).

 

Baza orzecznictwa prawomocnego: wyrok NSA potwierdzający oddalenie sprzeciwu wobec udzielenia patentu (PL-190587) pt. Przepływowy ogrzewacz wody (nieoczywistość, stosowalność);

wyrok NSA dot. odmowy stwierdzenia wygaśnięcia znaku CAFE PELE (R-117914) Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA (ważnie powody nie używania znaku).

 

 

Szukając wyroku (lub decyzji) po jakimś haśle zawsze najlepiej sprawdzić w obu wyszukiwarkach (górnej i dolnej). Wystarczy wpisać dane hasło w okienkach obu wyszukiwarek i klinąć w Szukaj jednej z nich.

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

WYKAZ 345 HASEŁ PROBLEMOWYCH

DO ORZECZNICTWA KRAJOWEGO

 

UWAGA! WPISYWANIE HASŁA

Hasła należy wpisywać, tak ja zostały podane poniżej, bez informacji w nawiasie podanej przy danym haśle, która tylko przybliża dany problem.

Hasło należy wpisać (najlepiej przekleić hasło z wykazu) od samego brzegu okienka wyszukiwarki Przeszukiwanie baz orzecznictwa i na końcu hasła nie należy pozostawiać spacji kursor musi znaleźć się bezpośrednio na końcu sygnatury). Jak po wpisaniu sygnatury kursor będzie po spacji, wyszukiwarka nie zadziała (tak informatyk zaprogramował).

Większość haseł została tak doprecyzowana, aby można znaleźć orzeczenie adekwatne do okoliczności danej sprawy, co zaoszczędza czas w wyszukiwaniu orzeczenia.

 

___________________________________________________________________

 

 

 

INTERES PRAWNY

brak interesu prawnego

interes prawny

liberalna ocena (interesu prawnego)

art. 20 Konstytucji nie wystarczy przyszłe zagrożenie (roszczeniami nie uzasadnia to interesu prawnego)

zrzeczenia się prawa (do wzoru nie wyklucza interesu prawnego)

 

źródło interesu prawnego

 

RODZAJ ZNAKU

znak aluzyjny

znak fantazyjny

znak firmowy (z grafiką)

 

znak mocny

znak mylący

znak słowny (więcej po wpisaniu) słowny

znak słowno-graficzny

znak słowno-graficzno-przestrzenny

znak graficzny

znak przestrzenny (więcej po wpisaniu) przestrzenny

znak powszechnie znany

znak renomowany

znak sławny

znak wspólnotowy (więcej po wpisaniu) wspólnotowy

znaki cyfrowe

seria znaków

funkcja znaku (odróżniająca, reklamowa, gwarancyjna)

kompozycja kolorystyczna (jako znak)

nazwa miasta

 

DYSTYNKTYWNOŚĆ

brak dystynktywności

brak zdolności odróżniającej

brak związku znaku (z danym towarem)

degradacja znaku (brak podstaw)

dystynktywność cyfr

dystynktywny (znak m. in. znak dla lodów)

 

Forte (jest oznaczeniem opisowym)

fantazyjna (litera)

nazwa geograficzna

nazwa rodzajowa

nazwisko (duża zdolność identyfikowania)

ocena dystynktywności na konkretne usługi

oznaczenie geograficzne

oznaczenie informacyjne

oznaczenie ogólnoinformacyjne

opisowe (oznaczenie)

reguły opisowości (trzy)

 

rodzaj towaru (znaki CARBO i GAINER)

spirytus rektyfikowany (słowny znak nie ma zdolności odróżniającej)

twórcze przetworzenie (nazwy międzynarodowej substancji czynnej)

utrwalone i uczciwe zwyczaje

wtórna (zdolność odróżniająca)

dla nabycia wtórnej (zdolności nie wystarczy samo używanie znaku)

zdolność odróżniająca

znak dystynktywny (dla danych towarów)

 

OCENA PODOBIEŃSTWA

brak całościowej analizy (więcej po wpisaniu) całościowej

brak podobieństwa

całościowa ocena (znaków, złej wiary)

cool (element)

element dominujący

element niedominujący (LOGOS)

element POLO (nie przesądza o podobieństwie)

elementy graficzne (także sam wyraz) graficzne

elementy opisowe (nie można pomijać przy ocenie podobieństwa)

fantazyjny (element)

imitacja symboli

inkorporacja znaku

list zgody

jak oceniać podobieństwo

konfuzja

brak konfuzji

konfuzja w dacie zgłoszenia

konfuzja ze znakiem wspólnotowym

kwestia podobieństwa (dotyczy ustaleń faktycznych, także do nazw INN)

ocena opakowań

ocena podobieństwa

ocena znaku (m. in. a nie sposobu używania)

niedystynktywny (znak, element)

odmiana wcześniejszego znaku

ogólne wrażenie (także wzoru)

podobieństwo (także wyroki europ.)

podobieństwo znaczeniowe (jednego słowa – brak konfuzji)

rezolucja WHO

rozbieżności (w znakach)

skojarzenie (prowadzące do błędu co do pochodzenia towarów)

wyróżniający charakter

znaki mają inne znaczenie

 

OCENA TOWARÓW

brak komplementarności

 

brak tożsamości usług

inne usługi (znaki FERROX i FEROX)

jednorodzajowość towarów

kategoria towarów (czy mydło i kosmetyki należą do tej samej kategorii)

klasyfikacja (o charakterze pomocniczym)

kształt towaru i opakowania (podlega ocenie)

komplementarne (towary)

podobieństwa towarów (ocena)

podobne towary (m. in. worki spożywcze)

 

porównanie usług

 

towary niejednorodzajowe (wina i wódki; kremy i pasty do zębów)

środki czyszczące (analiza towarów)

wyroby alkoholowe

 

z wyższej półki (towary)

 

WARUNKI OBROTU

przeciętny konsument

krąg odbiorców (także sam wyraz) odbiorców (także w wyrokach europ.)

ryzyko pomyłki

ryzyko konfuzji

ryzyko wprowadzenia w błąd

warunki obrotu (zwykłe)

 

RENOMA

brak wykazania renomy

dowody na renomę

fakt notoryjny (renoma)

korzystanie z renomy

renoma

renoma musi być (wykazana w Polsce)

renoma znaku VEGETA

 

transgraniczna (renoma)

znaki niezarejestrowane (także korzystają z renomy)

z tymi znakami (brak towarów na polskim rynku)

 

POWSZECHNA ZNAJOMOŚĆ

brak wykazania powszechnej znajomości

dowody na znajomość znaku

kryteria znaku powszechnie znanego

 

NARUSZENIE PRAW

brak złej wiary

działanie zgłaszającego (w dobrej wierze)

konflikt znaku (z nazwą firmy)

naruszenie dobrych obyczajów

naruszenie praw majątkowych (i osobistych)

naśladownictwo

 

pewność obrotu (a zła wiara)

 

prawa autorskie

prawo do firmy

stosunek szczególnego zaufania

wykazanie złej wiary

zasady współżycia społecznego

zdarzenia także po zgłoszeniu (znaku zła wiara)

 

zgłoszenie w złej wierze (zarzut brak zamiaru używania)

zła wiara

znak defensywny (zgłoszenie w złej wierze)

znak dla win (importowanych)

 

UŻYWANIE

WYGASZENIE

brak interesu prawnego w wygaszeniu

 

brak powodu nieużywania (nie usprawiedliwia sprawa o unieważnienie znaku)

brak rzeczywistego (używania)

wygaszenie (ogólnie)

częściowe wygaszenie (z alkoholi pozostało wino)

z jaką datą (wygaszenie znaku)

dowody na używanie

licencja (oraz) licencji

obronny znak (nie używany)

powody nie używania

przygotowanie do wejścia na rynek

 

przyszłe zagrożenie (roszczeniami nie uzasadnia interesu prawnego w wygaszeniu)

rzeczywiste używanie (znaku)

termin stwierdzenia (wygaśnięcia znaku)

usprawiedliwione powody (nie używania znaku)

 

utrata znamion (odróżniających)

używania w obrocie (brak rzeczywistego używania)

 

zamiar używania (znaku)

znak FLESZ (wygaszenie w imieniu klienta, nie w swoim)

znak używany (znak MEPHA choć nie był nazwą leku)

 

PATENTY

analizy porównawczej zespołu cech (UP nie dokonał)

brak analizy zastrzeżeń

brak dowodów na ujawnienie (wynalazku)

brak nowości (także wzorów)

brak nowości na sposób

brak nieoczywistości

brak poziomu wynalazczego

brak ujawnienia (dostatecznego)

brak zachowania tajemnicy

cechy techniczne (podane pierwotnie w zastrzeżeniach zależnych)

charakter techniczny

dodatkowe świadectwo (ochronne – odmowa nowy składnik)

dowody na brak nowości (nowe)

dowody z zeznań (świadków w unieważnieniu patentu)

granice żądania (o unieważnienie patentu)

istotę wynalazku (pomoże zrozumieć biegły specjalista)

 

liberalne rozumienie (wynalazku)

nieoczekiwany rezultat

nieoczywistość (ocena, zarzuty)

nowość (także wzory)

ochrona patentowa (z 15 do 20 lat)

opinia biegłego

patent w części (unieważniony)

patentu (m. in. unieważnienie)

powtarzalność

przesłanki unieważnienia (brak konkretyzacji)

rozwiązanie

stan techniki (rozumienie)

stosowalność

ujawnienie (patenty, wzory)

unieważnienie patentu w części (brak możliwości)

wykazanie braku nowości (przeciwstawione konkretne rozwiązanie)

wynalazek

wynalazczy (projekt)

zachowanie tajemnicy (kwestia ujawnienia)

zastrzeżenia (patenty, wzory)

zdolność patentowa

 

WZORY UŻYTKOWE

brak nowości

brak użyteczności

istota wzoru użytkowego

kombinację cech (wzór stanowi)

modyfikacja (zastrzeżeń przez UP)

nowość

ocena wzoru

porównanie środków (technicznych)

porównanie wzorów użytkowych

terminy techniczne (nie wyjaśnione)

trwałej postaci (brak)

uzupełniające dowody

użyteczność rozwiązania

wzór użytkowy (szeroko)

wzór wieloelementowy

zastrzeżenia przy ocenie wzoru

 

WZORY PRZEMYSŁOWE

indywidualnego charakteru (ocena)

brak nowości (także patentu, w. użytk.)

brak określenia (istoty wzoru przemysłowego)

brak oryginalnego charakteru

brak postaci

brak ujawnienia

części niewidzialne (maskujące nie mogą być wzorem przemysłowym)

dowody-wcześniejszy katalog (na płycie CD)

faktury, oferty cenowe (jako dowody)

 

indywidualny charakter

istota wzoru

naśladownictwo wzoru (niewolnicze)

nowość (także patentu, w. użytk.)

ocena oryginalności

ocena wzoru przemysłowego

ocena podobieństwa wzoru i znaku

ogólne wrażenie (także znaku)

ogólne wrażenie wzoru

oryginalny charakter

produkt w opakowaniu (ocena podobieństwa)

realny konkurent

stosunek przepisów pwp do uznk

swobody twórczej (zakres)

użytkownik (zorientowany)

walory estetyczne

 

wewnętrzne dokumenty (nie ujawniły wzoru)

wzór identyczny

 

wzór niewidzialny (płyta do ocieplenia budynku)

wzór przemysłowy (szeroko)

 

PROCEDURA

bezczynność organu

brak przedmiotu sporu

brak rażącego (naruszenia prawa)

 

granice (sprawy)

kwestia podmiotowa (przy sprzeciwie jest bez znaczenia)

konieczny zarzut (naruszenia procedury przy ocenie podobieństwa)

 

postępowanie (szeroko)

przekroczenie granic (wniosku)

rażące naruszenie prawa

 

sprzeciw (szeroko)

sprzeczne ustalenia

strona postępowania

ugoda a interes prawny

umorzenie (postępowania)

unieważnienie (szeroko)

wadliwe rozdzielanie skarg

wszystkie podstawy prawne (muszą być podane w sprzeciwie)

wznowienia postępowania

znaczenie wyroku sądu (wiążące UP)

 

DOWODY

dowody (szeroko)

dowód z opinii biegłego

nowe dowody

ocena dowodów

opinia biegłego

świadków (dowody z zeznań)

 

DECYZJA

decyzja (szeroko)

deklaratoryjna (decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia)

jedna decyzja (wygaszenie i unieważnienie w trybie art. 166 pwp)

prawomocna decyzja

rażąca wada decyzji (w sp. odmowy udzielenia ochrony)

stwierdzenie nieważności (decyzji UP)

wstrzymanie wykonania decyzji (tylko dwie przesłanki)

w uzasadnieniu decyzji (braki)

wydanie decyzji (zdarzeniem usuwającym bezczynność)

 

KOSZTY

brak podstaw do zwrotu kosztów

koszty postępowania

spis kosztów (nieudokumentowany)

 

PREJUDYKAT

brak prejudykatu

prejudykat

rozstrzygnięcie prejudykatu (przez UP)

wniosek o pytanie (do ETS)

zagadnienie wstępne

zawieszenie postępowania (brak podstawy)

 

SKARGA KASACYJNA

braki skargi kasacyjnej

granice skargi (kasacyjnej)

podstawy kasacyjne (przy patencie)

rygory (skargi kasacyjnej)

wznowienia (podstawa)

 

POZOSTAŁE KWESTIE PROCEDURALNE

błędna wykładnia (w tym art. 165 ust. 1 pkt 1 pwp)

brak naruszenia procedury

brak ustaleń (co do renomy)

do wniosku o unieważnienie (zastosowano przepisy pwp)

dostęp nie tylko (do orzeczeń także do treści środków odwoławczych)

fakt notoryjny

istotne kwestie proceduralne

informacja (w tym także publiczna)

lakoniczne uzasadnienie

orzeczenie jest informacją publiczną

orzeczenie o charakterze reformatoryjnym

procedury (naruszenie)

skutki zdarzeń prawnych (wg nowych przepisów)

zastosowanie niewłaściwej (wersji pwp)

zasada oficjalności

zasada prawdy obiektywnej

zasada zaufania (do organu)

 

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

brak bezprawności

calcium (bez monopolu)

czerwony kubek

dobre obyczaje (kupieckie)

nakaz zniszczenia (towarów, opakowań)

naruszenie interesu (przedsiębiorcy)

naruszenie dobrych (obyczajów)

nieuczciwej konkurencji (zarzut)

reklamy wprowadzającej w błąd (stosowanie)

zajączek Lindta

zbieg norm (z uznt i uznk)

 

PRAWO KARNE

 

dalsza sprzedaż podróbek

 

ARTYKUŁY

art. 6 uznt

art. 8 pkt 2 uznt

art. 31 uznt

art. 41 uznt

art. 117 ust. 2 (pwp)

art. 131 (ust. 2 pkt 2, 3, 5 pwp)

art. 161 (pwp)

art. 164 (pwp)

art. 165 (pwp zastosowanie do znaku starego)

art. 164 i art. 165 (pwp)

art. 166 (pwp)

art. 169 ust. 1 (pwp)

art. 169 ust. 4 (pwp)

art. 245 ust. 1 (pwp)

art. 296 ust. 2 pkt 2 (pwp brak naruszenia)

art. 315 ust. 2 (pwp)

art. 107 § 3 (kpa)

art. 145 § 1 ust. 1 lit. c) (ppsa)

art. 153 (ppsa naruszenie przez UP)

art. 156 § 1 pkt 2 (kpa)

 

art. 3 ust. 1 uznk

art. 13 uznk (naruszenie)

art. 2 ust. 2 ustawy (o dostępie do informacji publ.)

art. 20 (Konstytucji)

 

PRAWO WSPÓLNOTOWE

art. 7 ust. 1 lit. h) (rozporządzenia 40/94)

art. 7 ust. 1 lit. i) (40/94)

art. 51 ust. 1 lit. b) (40/94 zła wiara zajączek Lindt)

art. 159a ust. 5 (40/94 przedakcesyjne znaki krajowe) mpay

artykuł 14 ust. 3 (6/2002 nie zarejestrowany wzór przem.)

artykuł 5 ust. 4 (1383/2003 działania organów celnych)

art. 6 ter (Konwencji paryskiej)

prowspólnotowa (wykładnia art. 104 pwp - ważne orzeczenie!)

przedakcesyjny znak krajowy (chroniony przed znakiem wspólnotowym)

 

___________________________________________________________________

 

 

Wizualizacja widniejącej na stronie wyszukiwarki orzecznictwa

 

Przeszukiwanie baz orzecznictwa:

 

Szukaj:

W:

Orzecznictwo nieprawomocneOrzecznictwo prawomocne

Sygnatura Temat Treść

 

 

Kliknąć w okienko: Szukaj

 

___________________________________________________________________

 

 

 

WYKAZ 105 E-HASEŁ PROBLEMOWYCH

DO ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO

 

UWAGA ! WPISYWANIE HASŁA

 

Aby wyskoczyły wyroki wyłącznie europejskie hasła należy wpisywać, tak ja zostały podane poniżej literką e-

bez informacji w nawiasie podanej przy danym haśle, która tylko służy pomocniczo dla orientacji czego dotyczy problem, albo w celu ograniczenia wyników wyszukiwania. Po wpisaniu hasła bez literki e- wyskoczą także wyroki polskie o ile są na dany temat.

Po wejściu w link <Wyszukiwarka> hasło należy wpisać (najlepiej przekleić hasło z wykazu) w okienku wyszukiwarki górnej <Przeszukiwanie baz orzecznictwa> Hasło należy wpisać od samego brzegu okienka wyszukiwarki i na końcu hasła nie należy pozostawiać spacji.

Większość haseł została tak doprecyzowana, aby można znaleźć orzeczenie adekwatne do okoliczności danej sprawy, co zaoszczędza czas w wyszukiwaniu orzeczenia. W zależności od kwestii prawnych wyroków będą dochodzić kolejne

e-hasła.

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

RODZAJ ZNAKU

e-znak obronny

e-znak trójwymiarowy

e-znaki usługowe

 

ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA

e-brak charakteru odróżniającego

e-brak dystynktywności (użycie w znaku słowa „χρώμα” – kolor)

e-brak zdolności odróżniającej (znaku z kropką i oznaczeniem ®)

e-charakter opisowy (skrót kombinacji wyrazów)

e-charakter opisowy dla loterii (znak BETWIN)

e-motyw liścia klonu (znak z godłem)

e-odmowa rejestracji (znaku przestrzennego)

e-oznaczenie opisowe (m. in. znak HALLUX dla art. ortopedycznych i butów zapewniających komfort)

e-oznaczenie opisowe połączenie słów (znak BIOKNOWLEDGE)

e-przedrostek UNI (samoistna zdolność odróżniająca)

e-symbol despotyzmu (sierp i młot nie może być znakiem)

e-symbolika UE

e-zdolność odróżniająca

e-znak INSULATE FOR LIFE (opisowy izolacja – raz na całe życie)

 

OCENA PODOBIEŃSTWA ZNAKÓW

e-brak komplementarności

e-brak konfuzji (m. in. znaki OFTAL CUSI – OPHTAL)

e-brak kolizji (F 1-LIVE z F 1 i F 1 Formula 1)

e-brak podobieństwa (TiMi KiNDERJOGHURT i KINDER firmy Ferrero)

e-decyduje postrzeganie (wizualne i koncepcyjne)

e-element silnie odróżniający (znaki ANN TAYLOR LOFT i LOFT)

e-napełnianie opakowań (ze znakiem zleceniodawcy)

e-towary niekonkurencyjne (piwo i wino)

e-ocena podobieństwa

e-ograniczenie wykazu (towarów ZUFAL – ZURCAL)

e-podobieństwo

e-podobieństwo jednym z warunków

e-podobieństwo koncepcyjne (postać gracza polo)

e-podobieństwo wizualne (ważniejsze niż fonetyczne)

e-podobieństwo fonetyczne (ocena podobieństwa COMIT i COMET)

e-podobieństwo oznaczeń i towarów (zegarki i breloczki do kluczy, ozdoby do obuwia)

e- towary nieimpulsowe (METRONIA nie koliduje z METRO)

e-pojęcie podobieństwa (takie samo w art. 8 ust. 1 b) i art. 8 ust. 5)

e-postrzeganie wizualne i koncepcyjne

e-ryzyko wprowadzenia w błąd

e-silne podobieństwo fonetyczne

e-slogan reklamowy

 

e- słaby charakter (odróżniający elementu znaku)

e-wadliwe pominięcie (oceny podobieństwa towarów z kl. 3)

e-wizualne różnice drugorzędne

e-właściwy krąg odbiorców leków (na receptę ALPHAREN – ALPHA D3)

e-wysoki stopień podobieństwa (RIOJAVINA na ocet do RIOJA na wino)

e-znaki słowne (ocena podobieństwa E-PLEX – EPILEX)

 

RENOMA

ZNAK POWSZECHNIE ZNANY

e-brak wykazania czerpania (nienależnej korzyści z renomy

znaki SPA‑FINDERS –SPA)

e-brak związku (między znakami)

e-czerpanie korzyści (ze znaku renomowanego)

e-dowód na czerpanie (nienależnej korzyści)

e-ochrona poza specjalizacją (znaku powszechnie znanego)

e-osłabienie (charakteru odróżniającego – głowa wilka)

e-renoma (m. in. PEPE i PEPE JEANS przeszkodą dla PEPEQUILLO)

e-usunięcie opakowania (wpływ na reputację znaku)

e-związek (pomiędzy znakami)

e-znak powszechnie znany (dla ochrony poza specjalizacją znak musi

być zarejestrowany)

 

NARUSZENIE PRAW

e-agent (przedstawiciel, wystarczy porozumienie na zasadzie zaufania)

e-brak złej wiary w zgłoszeniu

e-nazwa domeny (tożsamej ze znakiem)

 

e-ocena złej wiary (całościowa)

e-ochrona znaku międzynarodowego

e-prawo do nazwiska (a unieważnienie znaku)

e-zakaz naruszenia (wspólnotowego znaku rozciąga się na całą UE)

e-zła wiara w zgłoszeniu domeny (najwyższego poziomu.eu)

 

UŻYWANIE ZNAKU

e-aspekt terytorialnego (używania znaków)

e-brak wykazania w terminie (rzeczywistego używania)

e-dowody na rzeczywiste używanie (z opóźnieniem znak BUFFALO MILKE)

e-dowód rzeczywistego używania (np. wcześniejszego znaku GOOD LIFE)

e-międzynarodowy znak (dowód rzeczywistego używania)

e-powody nieużywania

e-powództwo (oparte na bezprawnym używaniu nazwy)

e-rzeczywiste używanie

e-termin utraty roszczenia

e-termin zawity (dowód używania)

e-tolerowanie (długotrwałego używania w dobrej wierze znaku identycznego)

e-uchylenie ochrony (dla wcześniejszego krajowego znaku)

e-utrata roszczenia (w wyniku tolerowania)

e-uzasadnione podstawy (nie używania)

e-używanie wcześniejszego (przeciwstawionego znaku)

e-wymiana butli z gazem (butle chronione jako trójwymiarowy znak)

e-wygaszenie

 

INNE ZAGADNIENIA DOT. ZNAKÓW

e-kształt zwiększa (znaczenie wartość towaru)

e-nabycie prawa (do oznaczenia w świetle prawa krajowego)

e-obowiązek przedstawienia (podstaw odwołania znaki ATLAS – ATLASAIR)

e-wniesienie opłaty (nie jest równoznaczne z wniesieniem odwołania)

e-zastrzeżone starszeństwo (wcześniejszego krajowego znaku)

 

PATENTY

e-dodatkowe świadectwo (ochronne, m. in. okres krótszy niż pięć lat)

e-embrion (ludzki zdolność patentowa)

e-Monsanto

e-naruszenie krajowej (części patentu europejskiego)

e-ochrona sekwencji DNA (nie ma charakteru bezwzględnego patent Monsanto)

e-produkt zawiera (dodatkowe świadectwo ochronne gdy produkt

zawiera także inne aktywne składniki)

e-wydanie dodatkowego (świadectwa ochronnego na odmienne stosowanie

tego samego produktu)

e-unikanie sprzecznych orzeczeń (art. 6 rozp. nr 44/2001)

 

WZORY PRZEMYSŁOWE

e-brak indywidualnego charakteru

e-całościowe wrażenie

e-poinformowany użytkownik (m. in. wzór przemysłowy zegarek)

e-pojęcie poinformowanego (użytkownika interesujące pojecie)

e-własność nie zarejestrowanych (wzorów opracowanych na zlecenie)

e-zakaz naruszenia (wzoru wspólnotowego rozciąga się na każdą osobę trzecią)

e-zasada ochrony (uzasadnionych oczekiwań)

 

PROCEDURA

e-dowody uzupełniające

e-legitymacja strony (usuwanie braków)

e-prawo do obrony

e-przedstawienie uwag

e-zgłoszenie elektroniczne

 

PRAWO AUTORSKIE

e-udostępnianie (publiczności, która nie jest obecna w miejscu,

z którego pochodzi udostępnianie)

 

___________________________________________________________________

 

 

 

Poniżej wizualizacja widniejącej na stronie wyszukiwarki orzecznictwa

 

Przeszukiwanie baz orzecznictwa:

Początek formularza

Szukaj:

W:

Orzecznictwo nieprawomocneOrzecznictwo prawomocne

Sygnatura Temat Treść

 

 

Kliknąć w okienko: Szukaj

Dół formularza

___________________________________________________________________


Dół formularza

W wyszukiwarce Newsletterów oraz wyszukiwarce wyroków

można wpisywać także nazwy znaków, aby dowiedzieć się, co z danym znakiem się dzieje, również nazwy firm, aby pozyskać informacje, jakie dana firma ma za sobą lub aktualnie sprawy sporne lub rejestrowe.

___________________________________________________________________

 

 

LINKI PO LEWEJ STRONIE

 

______________________Linki te widoczne są na stronie głównej www.sowp.info

po zalogowaniu się są aktywne

 

NEWSLETTERY WSZYSTKIE

Pod tym linkiem znajdują się wszystkie wydania od najstarszego do najnowszego. Do każdego wydania jest na wstępie krótki opis zawartości danego wydania, co umożliwia wybór interesujących problemów, bez poświęcania czasu na lekturę całego Newslettera.

Spis treści umożliwia także wyszukiwanie informacji zawartych w Newsletterach wg haseł, w tym wg nazw znaków towarowych.

 

 

 

ORZECZNICTWO PRAWOMOCNE

Stanowi bazę prawomocnych wyroków (decyzji UP) zaaplikowanych według podstawy prawnej, czyli ustawy i odpowiedniego artykułu, np. wybieramy ustawę o znakach towarowych, po kliknięciu pokażą się artykuły, pod którymi są dopasowane wyroki (również decyzje UP).

Po wybraniu danej ustawy i danego artykułu ukazują się informacje dot. orzeczeń (data, sygnatura, tytuł, teza oraz pełne uzasadnienie) z podziałem na wszystkie oraz na poszczególne instancje, co pozwala przeglądać tezy wszystkich wyroków do danego artykułu, lub np. tylko tezy wyroków NSA, czy SN. Wyrok ukazuje się w formacie Word.

 

Tak wygląda ta baza po kliknięciu w link orzecznictwo prawomocne,

poniżej wizualizacja bazy.

 

Orzecznictwo prawomocne:

 


ustawa o znakach towarowych

 

 

ustawa o wynalazczości

 

 

prawo własności przemysłowej

 

 

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

kodeks postępowania administracyjnego

 

 

prawo postępowania przed sądami administracyjnymi

 

 

rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym

 

 

 

rozporządzenie o wspólnotowym wzorze przemysłowym

 

 

kodeks postępowania cywilnego

 

 

rozporządzenie w sprawie ochrony wzorów zdobniczych

 

 

ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

 

___________________________________________________________________

 

ORZECZNICTWO NIEPRAWOMOCNE

Stanowi bazę nieprawomocnych wyroków (decyzji UP) zaaplikowanych według podstawy prawnej, identycznie jak w bazie prawomocnej. Baza nieprawomocna działa też na takiej samej zasadzie jak baza prawomocna.

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE

 

Stanowią dwie bazy wyroków Sądu UE oraz Trybunału Sprawiedliwości zaaplikowanych według podstawy prawnej, czyli rozporządzenia (dyrektywy) i odpowiedniego artykułu, np. wybieramy rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, po kliknięciu pokażą się artykuły, pod którymi są dopasowane wyroki.

Po wybraniu danego aktu prawnego i danego artykułu ukazują się informacje dot. orzeczeń (data, sygnatura, tytuł, teza oraz pełne uzasadnienie), co pozwala przeglądać tezy wszystkich dodanych wyroków do danego artykułu. Wyrok ukazuje się w formacie Word.

___________________________________________________________________

 

 

 

ORZECZNICTWO SĄDU UE

 

Tak wygląda ta baza po kliknięciu w link

 

Sąd UE:

 

 

Rozporządzenie WE 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 

 

Rozporządzenie WE 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 

 

Rozporządzenie WE 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnotowych wzorów przemysłowych

 

 

Rozporządzenie WE 874/2004 z 28 kwietnia 2004 r. domeny najwyższego poziomu.eu

 

 

 

 

W zależności od podstawy prawnej wyroków będą dochodzić kolejne

akty prawne oraz kolejne artykuły.

 

___________________________________________________________________

 

 

 

ORZECZNICTWO

TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Tak wygląda ta baza po kliknięciu w link

 

Trybunał Sprawiedliwości:

 

 

Rozporządzenie WE 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 

 

Rozporządzenie WE 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 

Rozporządzenie WE 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnotowych wzorów przemysłowych

 

 

Rozporządzenie WE 874/2004 z 28 kwietnia 2004 r. domeny najwyższego poziomu.eu

 

 

Dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r.

 

 

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1768/92 z 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych

 

Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 z 6 maja 2009 r. dot. dodatkowego świadectwa ochronnego

 

 

Dyrektywa 98/44/WE z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych

 

 

Dyrektywa 98/71/WE z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów

 

 

Dyrektywa 2001/29/WE z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych

 

 

 

W zależności od podstawy prawnej wyroków będą dochodzić kolejne

akty prawne oraz kolejne artykuły.

 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ