Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

W newsletterze 17-V-2024:

6-10 maja 2024 r.

 

W UP: sprawa o unieważnienie w części patentu europejskiego na wynalazek pt. Urządzenie do konfekcjonowania i przyrządzania kukurydzy i zautomatyzowany sposób zamykania takiego urządzenia (patent unieważniony w części w zakresie urządzenia, brak poziomu wynalazczego, uprawniony nie bronił patentu); sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak EDUBAM@ udzielonego na rzecz bratowej wnioskodawczyni (zarzuty – naruszenie praw osobistych i majątkowych, zła wiara, rodzinny spór pomiędzy wnioskodawczynią a jej bratem i bratową, dopuszczeni świadkowie na okoliczność powstania spornego znaku i jego używania).

 

Baza orzecznictwa europejskiego: wyrok Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym), T-757/22 – postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru, zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający but, wcześniejsze wzory firmy Puma, indywidualny charakter, art.25 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 (należy oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym zakwestionowany wzór i wcześniejszy wzór D 7 wywierają takie samo wrażenie ze względu na swój styl przypominający dzianinę. Należy bowiem stwierdzić, że wspólne wrażenie wynikające ze stylu przypominającego dzianinę jest w znacznym stopniu rekompensowane różnorodnością motywów widniejących w zakwestionowanym wzorze, znacząco kontrastującym z wcześniejszym wzorem D 7, który nie ma szczególnych motywów, z wyjątkiem paska na tylniku i motywów trójkątów po bokach. Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarżąca, kołnierz w zakwestionowanym wzorze znacznie różni się od kołnierza we wcześniejszym wzorze D 6. W przeciwieństwie bowiem do tego ostatniego kołnierz w zakwestionowanym wzorze jest bez języka i ma raczej zaokrąglony kształt bez wyraźnych wcięć). (źródło: www.curia.europa.eu).

 

Więcej...Znaki farmacetyczne ESSENTIALE kontra ESSENSIVAL

W ocenie WSA również to, że niektóre słowa oznaczające pewne produkty farmaceutyczne rozpoczynają się pięcioma tymi samymi literami nie może automatycznie prowadzić do uznania takiej części za słabą i pominięcie jej w analizie podobieństwa oznaczeń. Co za tym idzie Kolegium UP uznało, że brak było podstaw do uznania, że człon ESSEN nie wywiera znaczącego wpływu na ocenę podobieństwa porównywanych znaków. W ww. wyrokach WSA ocenił także, że wymawiając te słowa nasuwa się spostrzeżenie, że oba nie tylko zaczynają się identycznie, ale też kończą się podobnym dźwięcznym L. Dwa znaki ESSENSIVAL decyzjami Kolegium UP zostały unieważnione.

Więcej...Indeks Patentowy 2023, przygotowany przez EPO

W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń.

W 2023 r. liczba udzielonych patentów europejskich z Polski wyniosła 258, co oznacza wzrost o 37,2% w stosunku do 2022 r. (188) i oznacza powrót do sytuacji sprzed spowolnienia wywołanego kryzysem pandemicznym.

Globalna liczba zgłoszeń do europejskiego systemu patentowego wyniosła 199 275, dając 2,9% wzrostu; oznacza to, że liczba zgłoszeń z Polski rośnie czterokrotnie szybciej niż zgłoszeń z całego świata; udział zgłoszeń patentowych z Polski stanowi 0,3% udziału globalnego.

Globalna liczba udzielonych patentów europejskich wyniosła 104 609, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do 2022 r. (81 754); udział patentów z Polski stanowi 0,2% udziału globalnego.

Polska jest na siódmym miejscu wśród członków EPO, jeśli chodzi o tempo wzrostu zgłoszeń i na dziesiątym miejscu wśród wszystkich krajów świata.

Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej.

Największą dynamikę wzrostu notuje technologia żywności (dot. zgłaszających podmiotów z Polski).

Najaktywniejszymi podmiotami zgłaszającymi wynalazki z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego są uczelnie i instytuty badawcze.

(źródło: UPRP)

Więcej na https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023

Więcej...Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
zamiast Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
a także znak towarowy Unii Europejskiej
zamiast wspólnotowego znaku towarowego

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Tekst rozporządzenia w linku „Przepisy Prawne”.
Od 23 marca 2016, a więc 90 dni po wejściu w życie opublikowanych przepisów, OHIM zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zostanie przemianowany na znak towarowy Unii Europejskiej.
W dniu 23 marca 2016 r. wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.
Rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych. W dniu 23 marca 2016 r. nastąpi automatyczna aktualizacja formularzy internetowych oraz kalkulatora opłat, tak aby odpowiadały one nowemu systemowi.
Od 1996 r. OHIM rozpatrzył w swojej siedzibie w hiszpańskim Alicante ponad 1,3 mln zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w 23 językach UE z prawie każdego kraju i regionu świata. (eur-lex.europa.eu, uprp.pl)

Więcej...Copyright © 2006-2024 Hanna Maria Fedorowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ