Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

W newsletterze 26-VII-2024:

8-12 lipca 2024 r.

 

W UP: brak wokand remont sal rozpraw (lipiec, sierpień).

 

W WSA: kolejny wyrok oddalający skargę firmy z USA na decyzję UP stwierdzającą wygaśnięcie w części prawa ochronnego na słowno-graficzny znak IBUPROM LEK PRZECIWBÓLOWY PRZECIWZAPALNY PRZECIWGORĄCZKOWY IBUPROFENUM 200 MG TABLETKI POWLEKANE 10 TABLETEK POWLEKANYCH (zawężenie towarów do leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych).

 

W kontekście poniższego zapadłego kilka dni temu wyroku Sądu UE przypomnienie krajowych sporów o znaki z elementem DUCH PUSZCZY; sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak PRODUKT REGIONALNY KRESOWE IMPRESJE DUCH PUSZCZY PODLASKIEJ 2013 PRODUKT POLSKI (znak unieważniony, we wcześniejszej sprawie o unieważnienie znaku WÓDKA MANUFAKTUROWA DUCH PUSZCZY CRAFT DISTILLERY – wniosek oddalony, w obu sprawach przeciwstawiony poniższy unijny znak DUCH PUSZCZY.

 

Baza orzecznictwa europejskiego: wyrok Sądu (trzecia izba), T-473/23 – postępowanie o unieważnienie, unijny słowny znak towarowy DUCH PUSZCZY, bezwzględna podstawa unieważnienia, charakter opisowy, art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009, art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Nr 207/2009 (dowody wskazują, że trunek zwany Duchem puszczy to mocny alkohol, produkowany od XIX w. na Podlasiu, tradycyjnie wytwarzany na bazie żyta lub drożdży, o smaku zbliżonym do wódki, wynika z tego, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, wyrażenie „duch puszczy” w istocie odnosi się do określonego rodzaju alkoholu o konkretnych właściwościach). Wyrok nie tłumaczony na stronie (źródło: www.curia.europa.eu).

 

Więcej...Znaki farmacetyczne ESSENTIALE kontra ESSENSIVAL

W ocenie WSA również to, że niektóre słowa oznaczające pewne produkty farmaceutyczne rozpoczynają się pięcioma tymi samymi literami nie może automatycznie prowadzić do uznania takiej części za słabą i pominięcie jej w analizie podobieństwa oznaczeń. Co za tym idzie Kolegium UP uznało, że brak było podstaw do uznania, że człon ESSEN nie wywiera znaczącego wpływu na ocenę podobieństwa porównywanych znaków. W ww. wyrokach WSA ocenił także, że wymawiając te słowa nasuwa się spostrzeżenie, że oba nie tylko zaczynają się identycznie, ale też kończą się podobnym dźwięcznym L. Dwa znaki ESSENSIVAL decyzjami Kolegium UP zostały unieważnione.

Więcej...Indeks Patentowy 2023, przygotowany przez EPO

W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń.

W 2023 r. liczba udzielonych patentów europejskich z Polski wyniosła 258, co oznacza wzrost o 37,2% w stosunku do 2022 r. (188) i oznacza powrót do sytuacji sprzed spowolnienia wywołanego kryzysem pandemicznym.

Globalna liczba zgłoszeń do europejskiego systemu patentowego wyniosła 199 275, dając 2,9% wzrostu; oznacza to, że liczba zgłoszeń z Polski rośnie czterokrotnie szybciej niż zgłoszeń z całego świata; udział zgłoszeń patentowych z Polski stanowi 0,3% udziału globalnego.

Globalna liczba udzielonych patentów europejskich wyniosła 104 609, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do 2022 r. (81 754); udział patentów z Polski stanowi 0,2% udziału globalnego.

Polska jest na siódmym miejscu wśród członków EPO, jeśli chodzi o tempo wzrostu zgłoszeń i na dziesiątym miejscu wśród wszystkich krajów świata.

Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej.

Największą dynamikę wzrostu notuje technologia żywności (dot. zgłaszających podmiotów z Polski).

Najaktywniejszymi podmiotami zgłaszającymi wynalazki z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego są uczelnie i instytuty badawcze.

(źródło: UPRP)

Więcej na https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023

Więcej...Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
zamiast Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
a także znak towarowy Unii Europejskiej
zamiast wspólnotowego znaku towarowego

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Tekst rozporządzenia w linku „Przepisy Prawne”.
Od 23 marca 2016, a więc 90 dni po wejściu w życie opublikowanych przepisów, OHIM zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zostanie przemianowany na znak towarowy Unii Europejskiej.
W dniu 23 marca 2016 r. wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.
Rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych. W dniu 23 marca 2016 r. nastąpi automatyczna aktualizacja formularzy internetowych oraz kalkulatora opłat, tak aby odpowiadały one nowemu systemowi.
Od 1996 r. OHIM rozpatrzył w swojej siedzibie w hiszpańskim Alicante ponad 1,3 mln zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w 23 językach UE z prawie każdego kraju i regionu świata. (eur-lex.europa.eu, uprp.pl)

Więcej...Copyright © 2006-2024 Hanna Maria Fedorowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ