Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

W newsletterze 6-II-2024:

12-16 lutego 2024 r.

 

W UP: sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak VITAMINUM A+E KREM A+E (zarzuty – opisowość, znak mylący, zła wiara); sprawa po wyroku NSA uchylającym wyrok WSA oddalający skargę na decyzję UP oddalającą wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak TRYBUNALSKIE, NSA uchylił także decyzję UP; ogłoszenie decyzji w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak ESSENSIVAL oraz prawa ochronnego na słowno-graficzny znak ESSENSIVAL PHOSPHOLIPIDE SUPLEMENT DIETY, przeciwstawione znaki ESSENTIALE, sprawy po dwóch wyrokach WSA i dwóch wyrokach NSA (znaki unieważnione, naruszenie renomy, dość obszerne motywy decyzji); ogłoszenie decyzji w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na słowny znak SYLIMAROL (wygaszenie znaku w znacznej części, z wyłączeniem leków na wątrobę, suplementów diety oraz ziół leczniczych); sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak FLEGAMAX, przeciwstawiony słowny znak FLEGAMINA (zarzuty – konfuzja, naruszenie renomy, ogłoszenie decyzji odroczone); sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak S S BIO GEN; sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak KRAKOWSKI KREDENS BISTRO CAFE, przeciwstawione znaki z elementem KREDENS (interesująca interpretacja następstwa prawnego po stronie wnioskodawcy w świetle prawa upadłościowego, wyłączenie jawności rozprawy, ze względu na dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa o dużej wartości gospodarczej, zatem brak dostępu do informacji co do kwestii ww. następstwa prawnego).

 

Więcej...Znaki farmacetyczne ESSENTIALE kontra ESSENSIVAL

W ocenie WSA również to, że niektóre słowa oznaczające pewne produkty farmaceutyczne rozpoczynają się pięcioma tymi samymi literami nie może automatycznie prowadzić do uznania takiej części za słabą i pominięcie jej w analizie podobieństwa oznaczeń. Co za tym idzie Kolegium UP uznało, że brak było podstaw do uznania, że człon ESSEN nie wywiera znaczącego wpływu na ocenę podobieństwa porównywanych znaków. W ww. wyrokach WSA ocenił także, że wymawiając te słowa nasuwa się spostrzeżenie, że oba nie tylko zaczynają się identycznie, ale też kończą się podobnym dźwięcznym L. Dwa znaki ESSENSIVAL decyzjami Kolegium UP zostały unieważnione.

Więcej...GEN MŁODOŚCI nie jest oznaczeniem opisowym dla kosmetyków

WSA w wyroku z 2016 r. stwierdził:
„Sąd podziela pogląd UP, że GEN MŁODOŚCI jest to określenie co najwyżej aluzyjne, ewentualnie nawiązujące do czegoś co pomaga zachować młodość. Jednakże w odniesieniu do towarów do ochrony których ten znak jest przeznaczony tj. do szeroko rozumianych kosmetyków oraz preparatów biologicznych stosowanych w przemyśle i pracach badawczych nie jest to nazwa rodzajowa. Wyrażenie GEN MŁODOŚCI tworzące sporny znak dotyczy nieistniejącego w przyrodzie bytu. Zdaniem Sądu, sporny znak towarowy GEN MŁODOŚCI nie wskazuje rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Znak ten nie opisuje rodzaju produktu kosmetycznego ani jego cechy”.
Ww. wyrok wraz z pełnymi uzasadnieniem został zamieszczony w bazie orzecznictwa prawomocnego w Newsletterze nr 3/I/2018.

Więcej...Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
zamiast Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
a także znak towarowy Unii Europejskiej
zamiast wspólnotowego znaku towarowego

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Tekst rozporządzenia w linku „Przepisy Prawne”.
Od 23 marca 2016, a więc 90 dni po wejściu w życie opublikowanych przepisów, OHIM zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zostanie przemianowany na znak towarowy Unii Europejskiej.
W dniu 23 marca 2016 r. wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.
Rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych. W dniu 23 marca 2016 r. nastąpi automatyczna aktualizacja formularzy internetowych oraz kalkulatora opłat, tak aby odpowiadały one nowemu systemowi.
Od 1996 r. OHIM rozpatrzył w swojej siedzibie w hiszpańskim Alicante ponad 1,3 mln zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w 23 językach UE z prawie każdego kraju i regionu świata. (eur-lex.europa.eu, uprp.pl)

Więcej...Copyright © 2006-2024 Hanna Maria Fedorowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ